Stoker Kat Kaloriferi Kazanı Kat Kaloriferi Stokeri Stokerli Kazan Saç Potalı Stoker Kat Kaloriferi döküm potalı stokerler
Bessan kalorifer kazanları,Kati yakitli kazanlar,Komurlu kazanlar,Stokerli kazanlar,Kati yakit kazanlari,otomatik Komurlu kazanlar,otomatik Kat kazanları,,Dumansiz kazanlar,otomatik Stokerli kazanlar,Kat kaloriferlerii,otomatik kömür yakma sistemleri,Stoker imalati,Kalorifer kazani imalatı,kat kaloriferi imalatı,toz kömür sistemleri,stoker sistemleri, otomatik katı yakıt yakma sistemleri, fındık kömür yakan kazanlar,fındık kömür yakan stokerler,ceviz kabuğu yakan kat kaloriferleri , fındık kabuğu yakan kazanlar , badem kabuğu yakıtlı kat kaloriferieri, prina yakıtlı kat kaloriferleri,prina yakıtlı kazanlar,pelet yakıtlı kat kaloriferleri,pellet yakıtlı kazanlar,fındık kabuğu yakıtlı stokerler, pelet yakıtlı stokerler,prina yakıtlı stokerler,pelet kaloriferleri,prina kaloriferleri,kalorifer çeşitleri,ısıtma sistemleri,ısıtma kazanları,ev kazanları,ev kaloriferleri,ev için kazanlar,villa kalorifer sistemleri,tek dairelik kazanlar,2 dairelik kazanlar,3 dairelik kaloriferler, tek dairelik kat kaloriferleri
TELEFONLARIMIZ
tel: 0 (432) 223 57 00
faks: 0 (432) 215 27 15
gsm: 0 (542) 603 96 90
gsm: 0(505) 247 47 47
E-MAİL
satis@stokerci.com
servis@stokerci.com
bilgi@stokerci.com
STOKER SİSTEMLERİ
Stokerler ;
Katı Yakıtları (fındık kömür, fındık kabuğu,badem kabuğu, prina, pellet, vb...) otomatik yükleyip yakabilen bir cihazdır. Isı ıreten cihazların tamamına yakınına uygulanabilir.çok hassas ayarlanabilen dijital ekranlı kumanda panosu sayesinde kontrolü oldukça basittir. kömür yakan bazı sistemlerde yüzde 40 a yakın yakıt tasarruf sağlanabilir.
stokerler
otomatik katı yakıt yükleme ve yakma makineleri
KALORİFER KAZANLARI
Stokerli kat kaloriferi kazanları
stokerli,otomatik yüklemeli katı yakıt kat kaloriferi kazanı.fındık kömür,pelet,prina,badem kabuğu ve fındık kabuğu yakacak şekilde dizayn edilmiştir.
stokerli kat kaloriferi
Stokerli otomatik yülemeli kat kaloriferi kazanları
ANA SAYFA
ÜRÜNLER
REFERANSLAR
İLETİŞİM
KALORİFER ISITMA SİSTEMLERİ
İnsanların ısınma ihtiyacı, çeşitli ısıtma sistemlerinin ortaya çıkmasına ve
gelişmesine yol açmıştır.Önceleri,evlerin dışında ve içinde kurulan
ocaklarla ısınılırken daha sonra madeni sobalar yaygınlaşmış ve halen bu sobalar
büyük ölçüde kullanılmaktadır.
Bunlardan başka zaman zaman, bir fırın vasıtasıyla ısıtılan havanın,
ısıtılacak odaların duvarlarının etrafından geçirilerek ısınmanın sağlandığı
sistemler de kullanılmıştır.
Başlangıçta odun yakmak üzere dizayn edilen sobalar,daha sonra, kömür ve daha sonra
toz kömür,prina,fındık kabuğu,zeytin çekirdeği ve orman ürünlerinden imal edilen
pellet yakacak şekilde geliştirilmiştir.
Merkezi Isıtma Sistemleri :
İnsanlar normal olarak 18°-22°C arasında kendilerini kafi derecede ısınmış
ve rahat hissederler.Bu sıcaklığın temini için de senenin
soğuk mevsiminde ısıtma tesisatına İhtiyaç vardır.İyi bir ısıtma tesisatında,
dış sıcaklığa bağlı olarak, içeride de daima arzu edilen sıcaklığı
sabit tutması istenir.Muhtelif yerlere kurulacak sobalarla bunu emin etmek hem zor
hem de külfetlidir.Onun için bugün, merkezi ısıtma tesisatı yapmak bir zaruret halini almıştır.
Her ne kadar kitaplarda, kalorifer ile ısıtmanın 19. yüzyılda Almanya’da
başladığı yazılıyorsa da,17. yüzyılda yapılan İshakpaşa Sarayında, kalorifer tesisatının mevcut
olduğu bilinmektedir. Merkezi ısıtma sistemlerinde prensip, bir
KALORİFER KAZANI nın da elde edilen sıcak suyun ısıtılacak mahallere iletilmesidir.
Kat Kaloriferi tesisatları, sobalara nazaran çok avantajlıdırlar.
Isı kaynağı bir merkezde olduğu için bakımı ve çalıştırılması kolaydır.
Yanma sonucu hasıl olan kül, cüruf, duman vs. gibi pislikler oturulan yerlerden uzaktır.
Binanın ısıtılması bir merkezden olduğu için sıcaklığın kontrolü kolaydır.
Binanın banyo, hela, koridor, hol gibi kısımlarını da ısıtmak mümkündür.
Kat Kaloriferi Kazanları az yer işgal ederler, kullanılışları da kolaydır.
Kalorifer tesisatına otomatik kontrol cihazları monte edildiğinde dış hava
sıcaklığına göre binanın iç sıcaklığını ayarlamaları mümkündür.
Kömürlü kazanlar ya elle yüklemeli ve ya otomatik yüklemeli olur.Isıtıcılar,mimari plan üzerine işlenir
ve ısıyı iletecek boru ve Radyatörlerin hesabı yapılır.
Merkezi ısıtma sistemleri aşağıdaki gruplarda toplanabilir: Sıcak su ile ısıtma:
Bu sistemde 90°C yi geçmeyen su kullanılır. Bu sistemler, ısınan suyun yükselmesi ve
soğuyan suyun geri inmesinden faydalanılarak tabii sirkülasyonla çalıştığı gibi, bir
pompa vasıtasıyla, cebri sirkülasyonla da çalışır.En çok kullanılan sis temdir.
Isıtıcı yüzey sıcaklıklarının düşük olması (azami 90°C) sebebiyle sıcak sulu tesisatlar sıhhidir.
Dış hava sıcaklığına bağlı olarak su sıcaklığı ayarlanabilir.Bu suretle hem yakıttan tasarruf edilmiş
hem de bina sıcaklığı istenilen değerde tutulmuş olur.
Binanın planına göre çeşitli tesisat şekilleri vardır;alttan dağıtmalı, alttan toplamalı, üstten dağıtmalı,
üstten toplamalı, üstten dağıtmalı alttan toplamalı, çift ve tek borulu tesisatlar gibi.
Genellikle çift borulu tesisat tercih edilir.
Alttan dağıtmalı tesisatta ısınan su;bodrum katında ana dağıtım borularıyla kolonlara yükselir.
Radyatörleri ısıttıktan sonra dönüş borusuyla tekrar kazana döner.
Bu tesisatta gidiş kolonlarının bitiminden sonra havalık boruları devam ettirilir ve
genleşme deposuna bağlanır.
Tesisattaki hava, genleşme deposu vasıtasıyla dışarı atılır. Özel hallerde hava tüpleri ve
pürjörler kullanılır. Büyük ve bilhassa geniş saha işgal eden ve teras katı olan binalarda
bu tesisat şekli kullanılır.Üstten dağıtmalı tesisatta ısınan su;direk olarak çatı arasına çıkar ve ana
dağıtım borusuyla, iniş kolonlarına sevk edilir.Isısını radyatörlerde bırakan su,
dönüş borusuyla kazana döner. Çatıda direkt olarak iniş kolonlarına bağlantı yapılır.
Bağlantı yapılırken bir boru da genleşme deposuna bağlanır.Aynı zamanda bu genleşme deposu
vasıtasıyla kazan açık hava ile serbestçe temasta olduğundan, lüzumundan fazla
ısıtılması halinde de basınç fazla artmaz.Bu tesisat şekli ufak ve orta büyüklükteki
ve teras katı olmayan binalarda kullanılır.Her iki tesisat şeklinde de radyatör
kolonlarından ayrı olarak kazan genleşme deposuna, direkt olarak emniyet gidiş ve
dönüş boruları bağlanır.Bu emniyet borularına vana konmaz.
Ayrıca genleşme deposundan kazan dairesine İnce bir boru iner ki bu, haberci borusudur.
Tesisatın su ile dolu olup-olmadığını bildirir.